Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Katarzyna Strzelecka

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
  • Foto formal

Katarzyna Strzelecka bierze udział w przygotowaniu krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych z dziedziny biotechnologii i chemii, a także w czynnościach na dalszych etapach tych procedur. Ponadto zajmuje się weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych w celu walidacji patentów europejskich w UPRP. Posiada również spore doświadczenie w prowadzeniu badań patentowych.

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, biotechnologia

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski
  • niemiecki

Udostępnij