Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Grzegorz Atkonis

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. własności przemysłowej
  • Foto formal
  • Foto unformal

Grzegorz Atkonis odpowiada m.in. za przygotowywanie pism formalnych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, EUIPO, WIPO oraz sądów.

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo Własności Intelektualnej, studia podyplomowe
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Prawa

  • angielski
  • niemiecki

Udostępnij