Grażyna Palka

krajowy i europejski rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Grażyna Palka zajmuje się prowadzeniem postępowań zgłoszeniowych wynalazków z dziedziny elektroniki i informatyki przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym. Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych, a ponadto posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących uznania ważności patentów europejskich w Polsce. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała w kancelarii rzeczników patentowych oraz Instytucie Technologii Elektronowej.

Edukacja
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • Instytut Profesjonalnych Reprezentantów przed EPO
  • angielski
  • francuski
  • niemiecki

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl