Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Grażyna Palka

Pokaż adres e-mail
krajowy i europejski rzecznik patentowy
  • Foto formal

Grażyna Palka zajmuje się prowadzeniem postępowań zgłoszeniowych wynalazków z dziedziny elektroniki i informatyki przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym. Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych i prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych, a ponadto posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących uznania ważności patentów europejskich w Polsce. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywała w kancelarii rzeczników patentowych oraz Instytucie Technologii Elektronowej.

 

  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki

  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • Instytut Profesjonalnych Reprezentantów przed EPO

  • angielski
  • francuski
  • niemiecki

Udostępnij