Elwira Ambroziak

aplikant rzecznikowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Elwira Ambroziak bierze udział w przygotowaniu krajowych, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń wynalazków z dziedziny farmacji, medycyny, chemii i biotechnologii oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Przeprowadza badania patentowe i przygotowuje opinie w tych dziedzinach. Ponadto zajmuje się weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych w celu walidacji patentów europejskich w Urzędzie Patentowym RP.

Przez ponad 10 lat pracowała w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP w Wydziale Biotechnologii i Farmacji, w tym przez 6 lat na stanowisku eksperta. Dodatkowo przez ponad 7 lat była członkiem Kolegium Orzekającego ds. Spornych Urzędu Patentowego RP oraz przez ponad 4 lata kontrolerem w Sekcji Kontroli Jakości działającej w ramach Wydziału Biotechnologii i Farmacji.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, farmacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  • Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl