Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
dr Urszula Gągała

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. własności przemysłowej
  • Foto formal
  • Foto unformal

Urszula Gągała specjalizuje się w obszarze własności przemysłowej. Odpowiada m.in. za badania czystości patentowej, weryfikuje tłumaczenia opisów patentowych oraz przygotowuje pisma formalne do UPRP i EPO. Zajmuje się także tłumaczeniem patentów europejskich z dziedziny biologii, biotechnologii i farmacji z języka angielskiego na polski.

Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe poparte udziałem w projektach badawczych i konferencjach międzynarodowych oraz publikacjach naukowych w zakresie biologii i biotechnologii.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, specjalność: mikrobiologia, dr nauk biologicznych
  • Akademia Podlaska w Siedlcach, biologia

  • angielski

Udostępnij