Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
dr Patrycja Kowalska

Pokaż adres e-mail
aplikant rzecznikowski
  • Foto formal

Patrycja Kowalska specjalizuje się w prowadzeniu badań i poszukiwań patentowych, a także bierze udział w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych wynalazków z dziedziny chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny.

Jako doktor nauk chemicznych posiada rozległą wiedzę z zakresu chemii organicznej (w tym chemii antybiotyków i syntezy organicznej), spektroskopii optycznej (w tym opracowania nowych technologii spektroskopowych, projektowania i konstrukcji aparatury pomiarowej) oraz modelowania molekularnego. Przez ponad 15 lat zajmowała się pracą naukową w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. Zarządzała także projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze środków europejskich.

Jej bogate doświadczenie zawodowe i znajomość specyfiki pracy naukowej są szczególnie cenne dla klientów sektora badawczo-rozwojowego oraz firm innowacyjnych.

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, specjalność: chemia organiczna, dr nauk chemicznych
  • Uniwersytet w Białymstoku, chemia organiczna

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski
  • rosyjski

Udostępnij