Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
dr inż. Agnieszka Pazik

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. własności przemysłowej
  • Foto formal

Agnieszka Pazik specjalizuje się w obszarze własności przemysłowej w zakresie chemii, biotechnologii i farmacji. Weryfikuje tłumaczenia opisów patentowych oraz bierze udział w prowadzeniu badań i poszukiwań patentowych. Przygotowuje także pisma formalne do UPRP i EPO.

Uczestnictwo w projektach badawczych oraz praca naukowa umożliwiła jej zdobycie cennej wiedzy z zakresu technologii organicznej, a w szczególności w chemii organicznej i supramolekularnej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z nadzorem nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oraz w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego, Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania w Laboratorium.

 

  • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, specjalność: technologia organiczna, dr nauk technicznych
  • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia podyplomowe
  • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, technologia chemiczna

  • angielski

Udostępnij