Anna Wierzchoń

aplikant radcowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Anna zajmuje się sprawami spornymi i sądowymi z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Do jej obowiązków należy m.in. przygotowanie pism formalnych do sądów, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, EUIPO i WIPO.

Edukacja
  • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, prawo
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl