Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
dr inż. Anna Haznar

Pokaż adres e-mail
europejski rzecznik patentowy (EQE)
 • Foto formal
 • Foto unformal

Anna Haznar specjalizuje się w prowadzeniu badań i poszukiwań patentowych, a także bierze udział w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych wynalazków z dziedziny inżynierii materiałowej, fizyki, nanotechnologii oraz informatyki. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy badawczo-rozwojowej, w tym poszukiwaniach patentowych dotyczących wynalazków z zakresu nanotechnologii. Swoje bogate doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, CCLRC Daresbury Laboratory AXIT sp. z o.o. czy Wrocławskim Centrum Badań (WCB EIT+).

 

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Basic training course on European Patent Law, CEIPI (Université de Strasbourg)
 • Polska Akademia Nauk we Wrocławiu, Zakład Krystalografii Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, fizyka ciała stałego, studia doktoranckie
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, inżynieria materiałowa
 • EQE – European qualifying examination, European Patent Office, Monachium

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych

 • angielski

 • Soft X-ray resonant magnetic scattering from a Ni layer with modulated magnetic anisotropy
  A.Haznar i in., Journal of Synchrotron Radiation 11 (2004), s. 254-260.
 • Magnetic memory in discrete media observed by coherent soft x-ray resonant scattering
  G. Beutier i in., New Journal of Physics 11 (2009).
  Udostępnij