Adam Trawczyński

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Adam Trawczyński jest laureatem II edycji konkursu o staż w ramach projektu „Rzecznicy Talentów” organizowanego przez Fundację JWP. W ramach swoich obowiązków bierze udział w przygotowaniu krajowych, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny, a także w czynnościach na dalszych etapach tych procedur. Ponadto zajmuje się weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych w celu walidacji patentów europejskich w UPRP. W Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi prowadzi także badania patentowe oraz wspiera merytorycznie – w dziedzinie chemii – rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych przy sporządzaniu opinii prawnych. Posiada 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych (m.in. jako laureat I edycji programu „Diamentowy Grant”) dotyczących syntezy azotowych związków heterocyklicznych zdobyte podczas pracy w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, technologia chemiczna
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl