Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Adam Trawczyński

Pokaż adres e-mail
aplikant rzecznikowski
  • Foto formal
  • Foto unformal

Adam Trawczyński jest laureatem II edycji konkursu o staż w ramach projektu „Rzecznicy Talentów” organizowanego przez Fundację JWP. W ramach swoich obowiązków bierze udział w przygotowaniu krajowych, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny, a także w czynnościach na dalszych etapach tych procedur. Ponadto zajmuje się weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych w celu walidacji patentów europejskich w UPRP. W Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi prowadzi także badania patentowe oraz wspiera merytorycznie – w dziedzinie chemii – rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych przy sporządzaniu opinii prawnych. Posiada 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych (m.in. jako laureat I edycji programu „Diamentowy Grant”) dotyczących syntezy azotowych związków heterocyklicznych zdobyte podczas pracy w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, technologia chemiczna

  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski

Udostępnij