Adam Trawczyński

Rzecznik Patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Adam Trawczyński specjalizuje się w ochronie wynalazków z dziedziny chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny. W ramach swoich obowiązków przygotowuje krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe, a także prowadzi postępowania zgłoszeniowe przed UPRP, EPO i WIPO. Prowadzi również badania patentowe oraz postępowania dotyczące udzielenia dodatkowego prawa ochronnego (SPC). Bierze udział w postępowaniach spornych (wnioski o unieważnienie patentów przed Kolegiami ds. spornych w UPRP, skargi do WSA i NSA) oraz sporządza opinie prawne w obszarze wspomnianych specjalizacji. Ponadto zajmuje się weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych niezbędnych do walidacji patentów europejskich w UPRP. Doradza Klientom w kwestiach strategii ochrony i prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

Związany jest z Kancelarią JWP od 2016 roku, do której trafił jako laureat II edycji konkursu o staż w ramach projektu „Rzecznicy Talentów” organizowanego przez Fundację JWP. Posiada 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych (m.in. jako laureat I edycji programu „Diamentowy Grant”) dotyczących syntezy azotowych związków heterocyklicznych, zdobyte podczas pracy w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, technologia chemiczna
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl