Aktualności
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pwp

6 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej, powołując się na art. 22 i art. 31 Konstytucji (zasada wolności gospodarczej i przesłanki ograniczenia wolności).

Zakwestionowany artykuł dotyczy tzw. „roszczenia informacyjnego”. Zdaniem skarżącej spółki niekonstytucyjność przepisu spowodowana jest nieprawidłową implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Trybunał w uzasadnieniu wskazał, że art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej w sposób nieproporcjonalny naruszył wolność działalności gospodarczej zobowiązanego do ujawnienia informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorcy) i nie dał mu odpowiednich gwarancji chroniących przed nadużyciem ze strony uprawnionego do pozyskiwania informacji wchodzących w zakres tajemnicy handlowej. Kwestionowana regulacja nie pozwalała na miarkowanie obowiązków informacyjnych.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, niekonstytucyjny przepis utraci moc obowiązującą.

Image 0