Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Prawo autorskie
  • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Gawliczek
radca prawny
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wieloaspektowej ochrony praw autorskich – pomagamy  m.in. w sprawach przeniesienia praw autorskich, ochrony praw autorskich w sieci, prowadzenia sporów pomiędzy podmiotami – zarówno osobami prawnymi, jak i osobami fizycznymi. Jak wykorzystywać cudze zdjęcia na swoim blogu/stronie internetowej/fanpage`u w mediach społecznościowych? Jak sprawdzić  kto jest właścicielem praw autorskich do danego utworu? Nasz profesjonalny zespół dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań dotyczących praw autorskich.
Uzyskanie ochrony utworu:
  • ochrona prawnoautorska utworu, w  rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługuje twórcy od momentu ustalenia utworu w dowolnej formie i na dowolnym etapie powstawania utworu i nie wymaga żadnych formalnych procedur (jak choćby rejestracji itp.)
W przypadku naruszenia prawa autorskiego osobistego i/lub majątkowego oraz czynów nieuczciwej konkurencji:
  • sporządzamy listy ostrzegawczych w celu sprawnego, polubownego rozstrzygnięcia sporu
  • prowadzimy cywilne postępowania sądowe dotyczące ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich
  • prowadzimy postępowania karne związane z ochroną dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich
W celu przeniesienia majątkowych praw autorskich:
  • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie przeniesienia praw autorskich
  • przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych
Udostępnij