Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Postępowanie celne
 • Eksperci
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Ochrona towarów na granicy to kolejny aspekt optymalnej strategii ochrony swoich praw wyłącznych. Eksperci JWP, jako wykładowcy oraz autorzy publikacji i przekazów medialnych, podkreślają istotę walki z podrobionymi towarami, które nie tylko naruszają prawa same w sobie, ale mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia odbiorców końcowych (podrabiane towary to często farmaceutyki, kosmetyki, części samochodowe itp.).

Działania te są tym bardziej rekomendowane, ponieważ przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych można zapewnić ochronę swojego biznesu (w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej lub na całym jej terytorium), jak również wszystkich tych, którzy są odbiorcami oferowanych dóbr.

Nasze doradztwo w zakresie ochrony praw wyłącznych na granicy obejmuje m.in.:

 • opracowywanie strategii ochrony na granicy w sposób korespondujący z profilem działalności naszych Klientów
 • przygotowywanie i składanie do Izby Celnej wniosków o podjęcie działania w celu zapewnienia ochrony na granicy m.in. znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych czy też wzorów użytkowych
 • przygotowywanie i składanie wniosków o przedłużenie już udzielonej ochrony na granicy
 • bieżącą współpracę z organami Służby Celnej w celu identyfikacji naruszeń oraz zapewnienia ciągłej ochrony praw na granicy
 • sporządzanie listów ostrzegawczych wobec naruszycieli (producentów, dystrybutorów / importerów itd.)
 • prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacje służących polubownemu zakończeniu sprawy
 • prowadzenie postępowań uproszczonych
 • przygotowywanie i składanie wniosków o zniszczenie podrobionych towarów
 • prowadzenie  postępowań cywilnych i karnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przed sądami powszechnymi
 • we współpracy z Fundacją JWP oraz Izbą Celną w Warszawie organizujemy bezpłatne szkolenia dedykowane problematyce skutecznej walki z podrobionymi towarami
Udostępnij