Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Oznaczenia geograficzne
  • Eksperci
W ramach pozyskiwania oraz utrzymania w mocy ochrony oznaczeń geograficznych oferujemy Państwu następujące usługi.
W celu uzyskania ochrony:
  • dokonujemy rejestracji oznaczeń geograficznych w Urzędzie Patentowym RP
  • dokonujemy rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i oznaczeń środków spożywczych
  • rejestrujemy oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych
  • rejestrujemy nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego/środka spożywczego
  • prowadzimy postępowania pozwalające na uzyskanie wpisu na listę produktów tradycyjnych
W przypadku naruszeń prawa:
  • zapewniamy ochronę oznaczeń przed ich naruszeniem: prowadzimy negocjacje i mediacje w celu polubownego rozwiązania sporów, prowadzimy postępowania arbitrażowe oraz postępowania przed sądami powszechnymi
  • służymy profesjonalnym doradztwem
Udostępnij

Skontaktuj się z nami

Nie ma nikogo w tej chwili na Chacie. Ale możesz wysłać do nas maila a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Pytania, problemy lub wątpliwości? Chcielibyśmy Ci pomóc!

Kliknij przycisk ENTER, aby wysłać