Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Odnowienia | Rejestry
Uzyskanie praw wyłącznych na przedmioty własności intelektualnej i przemysłowej (patent, znak towarowy, wzór użytkowy, wzór przemysłowy etc.) to bez wątpienia ogromny sukces, w dążeniu do którego staramy się pomagać naszym Klientom. Niemniej, aby prawa te utrzymać w mocy należy pamiętać o monitorowaniu terminów płatności wymaganych przez odpowiednie urzędy oraz pamiętać o dochowaniu wszelkich formalności (m.in. aktualizacja danych uprawnionego w rejestrach). W tym celu:
  • monitorujemy terminy i odnawiamy prawa wyłączne dla znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych
  • wnosimy opłaty w kraju i zagranicą
  • inicjujemy i nadzorujemy procedury dokonywania wpisu zmiany uprawnionego w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
  • przeprowadzamy proces zmiany nazwy i/lub adresu uprawnionego w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
  • pomagamy w uzyskaniu wpisu licencji, zastawu itp. w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych

FAQ

Czas obowiązywania ochrony prawnej własności intelektualnej różni się w zależności od rodzaju przedmiotu własności:

Wynalazek

Patent na wynalazek udzielany jest na okres do 20 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia, przy czym co roku koniecznym jest uiszczenie opłat za przedłużenie ochrony o kolejny rok.

Znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia. Na wniosek uprawnionego ochrona może być przedłużona na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Wzór przemysłowy

Prawo rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na okres do 25 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia, przy czym co 5 lat koniecznym jest uiszczenie opłat za przedłużenie ochrony na kolejny pięcioletni okres.

Wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia, przy czym w zależności od okresu ochrony co 3 lub 2 lata koniecznie jest uiszczenie opłaty w celu przedłużenia ochrony.

Oznaczenia geograficzne

Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego udzielane jest  bezterminowo.

Oznaczenia należy zgłaszać w:

  • Urzędzie Patentowym RP – na towary przemysłowe,
  • Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na produkty rolne i środki spożywcze.
Udostępnij