Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • IP due diligence – audyt własności intelektualnej
 • Eksperci
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Badanie due diligence w zakresie praw własności intelektualnej jest pogłębioną analizą stanu przedsiębiorstwa, mającą na celu zidentyfikowanie oraz ocenę ilości i jakości aktywów niematerialnych stanowiących własność przedsiębiorstwa, jak również aktualnych lub przyszłych korzyści i zagrożeń z nimi związanych.

Badanie to wykorzystuje się przy budowaniu strategii rozwoju firmy lub projektu, przy dokonywaniu przekształceń własnościowych i reorganizacji, zawieraniu transakcji handlowych, wprowadzaniu nowych produktów na rynek oraz w procesach inwestycyjnych.

Komu proponujemy IP due diligence?

 • Właścicielom i kadrze zarządzającej firm do rozpoznania i zweryfikowania kondycji firmy lub do budowania strategii rozwoju firmy
 • Managerom chcącym racjonalnie zarządzać zasobami własności intelektualnej – w celu ustalenia zasadności uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw wyłącznych, eliminowania zbędnych wydatków, tworzenia właściwych struktur i procedur zarządzania oraz umów i regulaminów
 • Potencjalnym nabywcom praw własności intelektualnej
 • Inwestorom pragnących zainwestować w innowacyjne przedsięwzięcia, np. start-up technologiczny
 • Partnerom biznesowym zainteresowanym zawarciem umowy licencyjnej
 • Firmom chcącym wykorzystać prawa własności intelektualnej w procedurze uzyskiwania kredytu

 

Audyt dopasowany do indywidualnych potrzeb

Nasze audyty IP due diligence cechuje kompleksowe i zindywidualizowane podejście, ich cel i zakres dostosowujemy każdorazowo do specyficznych potrzeb firmy.

Zależnie od celu badania na audyt składać się mogą w szczególności:

 • Identyfikacja wartości niematerialnych (mapa IP)
 • Weryfikacja i analiza własności wartości niematerialnych i praw wyłącznych
 • Weryfikacja i analiza ważności praw wyłącznych
 • Weryfikacja i analiza ograniczeń w dysponowaniu własnością intelektualną
 • Weryfikacja i analiza potencjalnych naruszeń własności intelektualnej
 • Weryfikacja i analiza innych obciążeń dotyczących własności intelektualnej
 • Przeprowadzenie badań freedom to operate (FTO) dla wybranych rozwiązań
 • Przeprowadzenie innych badań dotyczących praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych)
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
 • Ocena mocnych i słabych stron całego portfolio IP
 • Rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem i minimalizacji zagrożeń

 

Nowoczesne narzędzia analityczne

Kluczowym etapem IP due diligence jest zebranie, zweryfikowanie i ocena danych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej badanego przedsiębiorstwa.

Wykorzystujemy w tym celu autorski kwestionariusz, który pomaga zidentyfikować zagadnienia, które mają być objęte analizą IP due diligence oraz zweryfikować jakie informacje i dokumenty powinny być dostarczone zespołowi przeprowadzającemu audyt.

Wszystkie badania praw własności przemysłowej (badania patentowe, znaków towarowych i wzorów przemysłowych) wykonywane w ramach audytu IP due diligence prowadzimy wykorzystując  profesjonalne narzędzia – bazy danych oraz narzędzia poszukiwawcze i analityczne, pozwalające dopasować usługę audytu do potrzeb każdego klienta.

Udostępnij