Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Fundusze Europejskie
 • Eksperci
Wspieramy przedsiębiorstwa, uczelnie i organizacje opracowujące wnioski o dofinansowanie. Pomagamy w przygotowywaniu elementów wniosków dotyczących własności przemysłowej, między innymi w ramach takich programów jak:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:

 • Poddziałania 1.1.1 Szybka Ścieżka
 • Poddziałania 1.1.2 Demonstrator
 • Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
 • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
 • Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
 • Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
 • Poddziałanie 2.1 Centra R&D
 • Poddziałanie 4.1.4 Konsorcja naukowo-przemysłowe
 • INNOCHEM
 • INNOTEXTILE
 • INNOLOT
 • INNOMED
 • INNOSBZ

Program Operacyjny Polska Wschodnia:

 • Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 • Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

oraz w ramach programów regionalnych.

Przeprowadzamy:

 • Audyty stanu własności intelektualnej na potrzeby projektu
 • Badania stanu techniki pod kątem ustalenia innowacyjności rozwiązania
 • Badania stanu techniki pod kątem ustalenia konkurentów w branży
 • Badania zdolności patentowej
 • Badania czystości patentowej dla już opracowanego/wprowadzanego na rynek rozwiązania
 • Badania patentowe pod kątem wstępnej oceny ryzyka ewentualnego naruszenia praw wyłącznych
 • Badania i monitoring wzorów przemysłowych i znaków towarowych

Opracowujemy:

 • Raporty z badań obejmujące elementy wymagane w projekcie
 • Strategie ochrony w zakresie własności intelektualnej
 • Opisy patentowe i dokumentację zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz prowadzimy postępowania zgłoszeniowe w Polsce i zagranicą
 • Wyceny czynności związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej w projekcie stanowiące element kosztorysu do części finansowej wniosku
 • Umowy i regulaminy określające relacje podmiotów uczestniczących w realizacji prac B+R założonych w projekcie
 • Umowy licencyjne, sprzedaży, przeniesienia praw itp.

a

Ponadto prowadzimy postępowania przed urzędami patentowymi i sądami w sprawach o naruszenia czy unieważnienia praw. Wspieramy również w negocjacjach i mediacjach na każdym etapie projektu.

W zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i pozyskiwania funduszy współpracujemy z doświadczonymi doradcami, którzy od wielu lat z powodzeniem świadczą kompleksowe usługi wspierając wnioskodawców w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z video-blogiem naszego partnera firmy Crido Taxand, który skierowany jest do przedsiębiorców poszukujących odpowiedniego źródła dofinansowania z funduszy UE i środków krajowych.

Nasi Partnerzy:

aagencjaadm

 

 

Udostępnij