Aktualności
Nowi wspólnicy kancelarii JWP

Z przyjemnością informujemy, że w efekcie dynamicznego rozwoju kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi powiększyła grono wspólników. W jego skład wchodzą obecnie:

 
Wspólnikiem zarządzającym kancelarią pozostaje mec. Dorota Rzążewska, natomiast dotychczasowy wspólnik i współzałożyciel kancelarii, pani Magdalena Pietrosiuk, przeszła na emeryturę. Jednocześnie nasza kancelaria zmieniła formę prawną – została przekształcona ze spółki jawnej w spółkę komandytową.

Wierzymy, że zarówno większe grono wspólników jak i stale rosnący zespół specjalistów przyczynią się do dalszego rozwoju i doskonalenia usług, które Państwu oferujemy.