Aktualności
Nowelizacja pwp na szybkiej ścieżce
Rządowy projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. Zmiany w ustawie mają dostosować polskie przepisy do uregulowań Dyrektywy 2015/2436 zmierzającej do ujednolicenia ustawodawstwa krajów członkowskich dotyczącego znaków towarowych.

Zmodyfikowana zostanie definicja znaku towarowego. Będzie uwzględniała nowe formy wyrazu często współcześnie stosowane przy projektowaniu oznaczeń, np. dźwięki, hologramy, sekwencje obrazów. Uproszczeniu ulegnie też procedura przedłużania ochrony znaku towarowego. Po wejściu w życie nowelizacji wystarczy w tym celu wniesienie opłaty. Obecnie, aby przedłużyć ochronę znaku, wymagany jest również pisemny wniosek.

W pierwszym czytaniu do projektu ustawy, dostępnego tutaj, nie wprowadzono znaczących zmian. Ustawa została skierowana na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną, gdyż 15 stycznia br. upływa termin wyznaczony przez Dyrektywę na wprowadzenie zmian do prawodawstwa krajowego.