Aktualności
Komercjalizacja wiedzy

Gdzie opublikować wyniki badań, aby miały wpływ na środowisko naukowe? W jaki sposób pomyślnie wprowadzić projekt na rynek? Jak zadbać o ochronę własności intelektualnej?

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą na temat komercjalizacji wiedzy. Dokument został przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc we współpracy z m.in. kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi.

Do pobrania: broszura „Komercjalizacja wiedzy”