Aktualności
JWP z wyróżnieniem w rankingu „IP Stars” magazynu „Managing Intellectual Property”
Magazyn „Managing Intellectual Property” w publikacji „IP Stars Handbook. Trade mark and copyrights” wskazał kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi jako wiodącą polską firmę zajmująca się dokonywaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem postępowań w zakresie ochrony znaków towarowych.

W podsumowaniu dotyczącym JWP autorzy rankingu wspominają, że kancelaria w lutym br. otrzymała nagrodę Firm of the Year 2017 przyznawaną przez magazyn Managing Intellectual Property. Wyróżniają także Martę Krzysków – Szymkowicz, szefa zespołu znaków towarowych, która pomaga klientom w uzyskaniu ochrony znaków i wzorów przemysłowych. Pełna analiza w wersji on-line jest dostępna na: www.ipstars.com

Ranking IP Stars od lat rekomenduje najlepszych specjalistów w zakresie prawa własności intelektualnej. Powstaje w oparciu o dane pozyskiwane od firm prawniczych i ich klientów.