Aktualności
Seminarium „Trademarks, Designs and more” w Alicante z udziałem JWP

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante odbędzie się seminarium pt. „Trademarks, Designs and more” organizowane przez AIPPI. Kancelarię JWP w trakcie wydarzenia będzie reprezentować Tomasz Gawliczek, radca prawny i aplikant rzecznikowski.

Seminarium będzie poświęcone aktualnym problemom dotyczącym unijnego prawa znaków towarowych i wzorów wspólnotowych. W jego trakcie omawiane będą zagadnienia związane m.in. z funkcjonalnością cechującą oznaczenia lub wzory oraz jej wpływem na zakres ich ochrony, praktycznymi aspektami ochrony wzorów wspólnotowych w kontekście ostatnich orzeczeń TSUE (sprawy Nintendo i BMW), a także wyzwaniami i trudnościami związanymi z ochroną prawną GUI. Wśród prelegentów będą m.in. eksperci EUIPO oraz WIPO, przedstawiciele świata nauki, profesjonalni praktycy oraz członkowie komitetów AIPPI.

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) to wiodąca międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Szwajcarii działająca w obszarze ochrony własności przemysłowej już od 1897 roku. W chwili obecnej skupia ponad 9000 członków z ponad 100 krajów świata. Organizacja zajmuje się m.in. rozwojem i ulepszaniem międzynarodowych oraz regionalnych traktatów, a także krajowych przepisów dotyczących szeroko pojętej własności intelektualnej.

Więcej o wydarzeniu na stronie AIPPI: www.aippi.org