Aktualności
Innowacyjna Europa 2018
Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, której Partnerem jest kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, po raz piąty zorganizowała konferencję Innowacyjna Europa. Jak zwykle podczas tego spotkania dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach dla ekosystemu innowacji w Polsce i regionie.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi przygotowała jeden z głównych paneli dyskusyjnych, dotyczący „Ochrony informacji w przedsiębiorstwie”. Moderator, radca prawny Małgorzata Furmańska, starała się wraz z zaproszonymi gośćmi nakreślić najważniejsze obszary, w których informacje powinny być chronione m.in. jako źródło innowacji, a także pokazać efektywne sposoby zarządzania informacjami.

Konferencję Innowacyjna Europa wyróżnia szeroka perspektywa w myśleniu o innowacjach oraz nastawienie na systematyczne i efektywne działanie. Perspektywa jest potrzebna, by stworzyć mapę oraz określić priorytety. Systematyczna praca przekłada się na wymierne efekty działań Koalicji oraz umożliwia wykorzystanie potencjału niemal 70 organizacji będących jej Partnerami. Współpraca, łączenie potencjału oraz jednoczenie się wokół konkretnych celów to, coś, czego najbardziej potrzebuje dziś ekosystem innowacji – odwagi w stawianiu fundamentalnych pytań, przy jednoczesnym szukaniu konkretnych rozwiązań.

www.koalicjadlainnowacji.pl