Aktualności
Helena Gajek wspólnikiem Kancelarii JWP
W lutym 2019 roku do grona wspólników kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi dołączyła mecenas Helena Gajek, doświadczony radca prawny i rzecznik patentowy, specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, prawa farmaceutycznego i żywieniowego oraz prawa reklamy.

Mecenas Gajek jest związana z kancelarią JWP od 2008 roku. Reprezentuje krajowych i zagranicznych klientów przed polskimi i unijnymi organami oraz sądami w postępowaniach spornych a także dotyczących naruszeń praw wyłącznych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego i chemicznego, którym doradza m. in. w sprawach strategii zarządzania portfolio praw własności przemysłowej oraz naruszeń praw z patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Helena Gajek jest też współautorką wielu publikacji dotyczących ochrony znaków towarowych w sektorze farmaceutycznym oraz aspektów prawnych sporów w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej.

Image 0