Aktualności
Działalność badawczo – rozwojowa: ulga podatkowa na ochronę własności intelektualnej

Jak pokazują badania, niewiele firm prowadzących prace badawczo-rozwojowe jest świadomych możliwości skorzystania z ulgi polegającej na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych m.in. na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że przepisy w zakresie ulgi nie są na tyle precyzyjne, aby dać podatnikowi pewność, że charakter i zakres prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych daje prawo do skorzystania z ulgi, nasz partner Moore Stephens Central Audit prowadzi działania edukacyjne mające na celu promocję mechanizmu ulgi, oraz  wspiera przedsiębiorców w weryfikacji możliwości wykorzystania ulgi dla celów podatkowych.

Moore Stephens Central Audit  (MSCA) to firma założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych i  członek działającej w 100 krajach globalnej sieci audytorsko-księgowej Moore Stephens International. Usługi MSCA obejmują audyt, doradztwo księgowe, podatkowe i finansowe, a także usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i płac. MSCA świadczy również usługi związane z doradztwem corporate finance i szkoleniami. Więcej informacji: www.msca.pl

Poznaj szczegóły ulgi podatkowej z tytułu działalności badawczo-rozwojowej: działalność badawczo-rozwojowa.pdf