Przedmioty własności przemysłowej

WYNALAZKI

Wynalazkiem jest nowe (w skali światowej) rozwiązanie posiadajace charakter techniczny, charakteryzujące się poziomem wynalazczym i nadające się do przemyslowego stosowania (jeżeli według wynalazku może być uzyskany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa).

Wynalazek posiada zdolność patentową, czyli może uzyskać ochronę, jeżeli spełnia łącznie powyższe cztery cechy.

Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków:

  • produkty,
  • urządzenia,
  • sposoby,
  • zastosowania.

 

ZNAKI TOWAROWE

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie. które w sposób graficzny można wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów (lub usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (lub usług) innego przedsiębiorstwa.

Katalog form przedstawieniowych znaków jest otwarty. Przykładowe rodzaje znaku to:

  • słowny,
  • słowno-graficzny,
  • graficzny,
  • przestrzenny,
  • dźwiękowy.

 

WZORY UŻYTKOWE

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzór użytkowy odnosi się do przedmiotów materialnych o trwałej postaci, zatem nie można ubiegać się o ochronę rozwiązań odnoszących się do np. sposobów postępowania lub zastosowań substancji.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.