Co można opatentować?

Prawo własności przemysłowej (oraz inne systemy prawa patentowego, w tym konwencja monachijska) wyróżnia cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby oraz zastosowania. Opatentowaniu nie podlegają: wynalazki pozostające w sprzeczności z krajowymi podstawowymi zasadami prawnymi lub społecznymi (sprzeczność z porządkiem publicznym i/lub dobrymi obyczajami), odmiany roślin i rasy zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt (zakaz patentowania nie dotyczy niektórych metod diagnostycznych).