Dlaczego regulaminy i wzorce umowne nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych?

Przedsiębiorcy zawierają każdego dnia wiele umów, od pisemnych po transakcje, gdzie warunki kształtują się w sposób dorozumiany. Profesjonalny obrót wymaga korzystania z różnego rodzaju regulaminów i przygotowanych wzorów umów, a z klientem negocjowane są jedynie postanowienia dotyczące ceny, specyfikacji usługi czy czasu obowiązywania umowy. Przepisy chronią konsumenta w takiej sytuacji – postanowienia muszą być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, ponieważ każdą wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Przedsiębiorca powinien zadbać, by regulaminy i wzorce umowne stosowane w obrocie z konsumentami nie zawierały niedozwolonych klauzul umownych. Kodeks cywilny wskazuje niektóre postanowienia uznane za niedozwolone, a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi specjalny rejestr klauzul niedozwolonych. Nie warto stosować tego typu zapisów, ponieważ nie są one wiążące dla konsumenta. Dodatkowo, przedsiębiorca może narazić się na postępowanie przed Prezesem UOKiK lub przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.