Czym jest wzór użytkowy?

Zgodnie z art. 94. ustawy o prawie własności przemysłowej (z 30 czerwca 2000 r.) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym,
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.