Czy korzystniej jest zarejestrować wzór przemysłowy czy przestrzenny znak towarowy?

Pewne wytwory, na przykład figurki lub opakowania, można zgłosić jako przestrzenny znak towarowy lub wzór przemysłowy. Przy zgłaszaniu przestrzennego znaku towarowego należy liczyć się z czasochłonną procedurą, która zajmuje nawet do 2-3 lat od momentu złożenia wniosku do chwili uzyskania decyzji o przyznaniu prawa ochronnego. Ochronę wzoru przemysłowego można uzyskać już w 3 miesiące. Jednakże biorąc pod uwagę aspekt ochrony przed naruszeniami, zarejestrowanie wytworu jako przestrzennego znaku towarowego może być efektywniejsze. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużać bezterminowo pod warunkiem regularnego (co 10 lat) uiszczania opłat, natomiast wzór przemysłowy jest chroniony maksymalnie przez 25 lat. Z uwagi na fakt, że rejestracja wzoru przemysłowego odbywa się bez wcześniejszej procedury badawczej, prawo do wzoru przemysłowego w praktyce ulega unieważnieniu częściej niż prawo do znaku towarowego.