Co się stanie, jeżeli służby celne lub policja znajdą pośród oferowanych przez przedsiębiorcę towarów podróbki?

Jeśli do zatrzymania towarów dojdzie na granicy, służby celne informują o tym uprawnionego lub jego pełnomocnika, który ma 10 dni roboczych  na zajęcie stanowiska w sprawie (można ten termin raz przedłużyć o kolejne 10).  Właściciel podrobionego znaku ma trzy możliwości:zastosowanie procedury uproszczonej, wszczęcie postępowania karnego lub cywilnego.Procedura uproszczona polega na zniszczeniu towarów zatrzymanych na granicy, nawet bez potrzeby ustalania czy do naruszenia doszło – wystarczy brak sprzeciwu odbiorcy towaru. W przypadku zatrzymania podróbek przez policję (już na terenie kraju) może zostać wszczęte postępowanie karne. Konieczny jest wniosek pokrzywdzonego dla zainicjowania tego postępowania. Jeżeli jednak sprawca ze sprzedaży podróbek uczynił sobie stałe źródło dochodu, albo zatrzymany towar przedstawia znaczną wartości jest to już przestępstwo ścigane z urzędu. Sprawca tego rodzaju przestępstwa podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Uprawniony może także dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.