Mediacje w sprawach gospodarczych

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów dopiero zaczynają funkcjonować w polskim porządku prawnym (mimo, iż regulacje prawne wprowadzone zostały lata temu). Wciąż jednak wiedza polskich przedsiębiorców o pozytywnych stronach mediacji jest znikoma.

Spory sądowe toczą się latami, a po tak długim czasie strony walczą już głównie o zasadę i ideę, zapominając niemal jaki był pierwotny zarzut. Dlatego też możliwość załatwienia sporu w zakresie prawa gospodarczego na drodze mediacji jest niebywale istotna, gdyż w sposób stosunkowo prosty i szybki pozwala zakończyć wieloletnie zmagania prawne pomiędzy przedsiębiorcami.

Warto też zastanowić się nad zakończeniem sporu na drodze mediacji jeszcze przed wszczęciem procesu sądowego. Obecnie orzekający w sprawie Sąd i tak z urzędu rozważy, czy sprawa ma potencjał mediacyjny. Czy zatem jest sens latami spierać się z drugim przedsiębiorcą, czy nie lepiej spożytkować swoje wydatki i siły na rozwój własnej firmy? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, bo sprawa sprawie nie równa. Jednak w przypadkach pozwów o zapłatę, o naruszenie wcześniejszych praw, rękojmię, wady nabytej ruchomości czy nieruchomości lub sporów pracowniczych dobrze jest najpierw spróbować mediacji. Takie sprawy mają duży potencjał mediacyjny i przeważnie kończą się zwarciem ugody, a co niezwykle ważne trwają ok. 3-5 miesięcy a nie od 3 do 5 lat.

Przykładem rodzaju spraw, które warto skierować do mediacji są spory z zakresu prawa własności intelektualnej. Tym razem skupię się na prawach autorskich, a w kolejnym wpisie odniosę się do prawa własności przemysłowej.

Spory z zakresu prawa autorskiego co do zasady powstają na gruncie rozbieżności stron w zakresie oceny komu przysługuje prawo autorskie do danego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. obrazu, wiersza, ale także i projektu architektonicznego, wzoru przemysłowego, układu choreograficznego. W takim przypadku zazwyczaj obie strony posiadają pewne dowody, bądź przeważnie tylko przekonanie, iż dany utwór przysługuje właśnie im. Warto wówczas usiąść i przy pomocy profesjonalnego mediatora porozmawiać, przedstawić swoje argumenty i wysłuchać drugiej strony, by w sprzyjającej atmosferze negocjować warunki ugodowe. Osiągnięcie porozumienia w sprawny sposób zakończy spór i pozwoli na korzystanie z danego utworu w sposób zarobkowy. Sporny utwór będzie generował przychody zgodnie z ustalonymi warunkami. Natomiast w przypadku sprawy sądowej prawa do utwory zostałyby „zamrożone na długi czas, blokując możliwość jego komercyjnego wykorzystania. Dodatkowo takie rozwiązanie generowałoby o wiele większe koszty postępowania, czyli tak naprawdę nikt nie miałby pożytku z takie rozwiązania.

We wrześniu opiszę możliwości rozwiązywania na drodze mediacji sporu z zakresu prawa własności przemysłowej. Zapraszam.

 

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.