Artykuły
Bądź twórczy, nie kopiuj!
W poszukiwaniu pomysłu na nowy biznes przedsiębiorca, obserwując rynek i konkurencję, może ulec pokusie skorzystania z rozwiązań, które sprawdziły się u innych. Tymczasem kopiowanie cudzych koncepcji jest ryzykownym działaniem. Gdy naśladujący cudze pomysły przedsiębiorca trafi na podmiot gospodarczy aktywnie chroniący swoją własność intelektualną i  przemysłową może zostać pozwany, a w konsekwencji narażony na zapłatę niemałego odszkodowania.

W Polsce coraz więcej firm nie tylko dużych ale też i małych buduje świadomie strategię ochrony swoich praw własności przemysłowej, takich jak znaki towarowe, wzory przemysłowe czy patenty. Jednakże to zagraniczne podmioty wciąż przykładają do tego większą wagę, aktywnie walcząc z wszelkimi naruszeniami. Dlatego polska firma planując wejście z produktem na zagraniczne rynki powinna mieć pewność, że jej oferta biznesowa nie będzie dla innych podmiotów pretekstem do wszczęcia sporu dotyczącego naruszenia ich prawa. Bardzo pomocnym narzędziem są w tym przypadku badania m. in. znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz badania patentowe.

 

Czym są badania patentowe?

Badania te są prowadzone przez rzeczników patentowych – ekspertów w dziedzinie własności przemysłowej i polegają na przeszukaniu zasobów specjalistycznych baz danych i merytorycznej  analizy uzyskanych wyników poszukiwań. W  zależności od celu prowadzenia badania można dzięki niemu dowiedzieć się np. czy wybrany przez firmę znak towarowy nie jest zbyt zbliżony do innych, służących do oznaczania takich samych lub podobnych produktów dostępnych na danym rynku.

Istnieje bardzo cienka granica pomiędzy inspiracją a imitacją, dlatego drogą do sukcesu jest odnalezienie autorskiego pomysłu na biznes. Z drugiej strony, warto zadbać o ochronę swoich znaków towarowych, wzorów i patentów. Jeśli to nasze prawa zostały naruszone przez innych, warto stanowczo się sprzeciwić korzystając z dostępnych środków prawnych.

 

Zobacz artykuł w „MEDIA PLANET”