Aktualności
15 lat patentów europejskich w Polsce

Dziś przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej. Od 1 marca 2004 r. polskie podmioty mogą ubiegać się o patent europejski.

Czym jest patent europejski? Patenty są prawami ograniczonymi terytorialnie, co oznacza, że są ważne w tych krajach, gdzie złożono odpowiednie dokumenty, przeprowadzono procedury sprawdzające i wniesiono opłaty. O patent europejski można ubiegać się przed Europejskim Urzędem Patentowym, lub urzędami krajów będących stroną Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC). Konwencja ta jest umową międzynarodową pozwalającą na uproszczenie procedur i obniżenie kosztów uzyskiwania ochrony patentowej. Dzięki temu złożenie jednego wniosku i przeprowadzenie jednego postępowania pozwala na udzielenie patentu na terytorium kilku wyznaczonych przez zgłaszającego krajów. Patent europejski musi być walidowany (potwierdzony) przez każdy krajowy urząd patentowy w państwach wyznaczonych przez zgłaszającego i będących stroną konwencji. Procedurami walidacji zajmują się rzecznicy patentowi.

Image 0