Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Blog about intellectual property
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Wsparcie prowadzenia prac w zakresie badań i rozwoju (B+R) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w sektorze chemicznym prowadzone jest w ramach projektu INNOCHEM. Ten sektorowy program został zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Jego głównym celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego. Działania Programu INNOCHEM skupiają się takich obszarach tematycznych, jak m. in. pozyskiwanie surowca, wytwarzanie […]

31 Mar 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Nazwa leku jest bardzo istotnym elementem strategii marketingowej produktów leczniczych, kluczowym dla ich funkcjonowania na rynku. Producent lub podmiot odpowiedzialny nadaje nazwę na samym początku drogi, w momencie składania wniosku o dopuszczenie do obrotu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Urząd weryfikuje proponowane nazwy zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne porównując je z nazwami produktów leczniczych już dopuszczonych do obrotu, ale też będących w trakcie procesu dopuszczenia do obrotu, procesu zmiany nazwy a nawet wycofanych.

13 Mar 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Raczkujący start-up technologiczny na początku drogi do komercjalizacji swojego rozwiązania musi zmierzyć się z wieloma zagadnieniami. Należy do nich między innymi ochrona rozwiązań, stanowiących podwaliny rozkręcanego biznesu, jako przedmiotów własności przemysłowej lub za pomocą tak zwanego know-how. Warto też wspomnieć o kwestiach prawnych związanych z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, umowami o przeniesieniu tych praw, umowami o poufności, itp. Jednakże najtrudniejszym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się zmierzyć większości start-upów, jest znalezienie inwestora i zadbanie o aspekty finansowe.

09 Mar 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Każdy dziś chce być nowoczesny. Urządzamy nowoczesne wnętrza, chodzimy w futurystycznych ubraniach, lubimy korzystać z najnowszych gadżetów. Nic dziwnego, że przenosimy takie podejście również do biznesu. Minęły już czasy, gdy fabryka klepała przez dekady takie same części do samochodu – bo są dobre a auto na nich jeździ. Teraz oczekuje się od koncernów motoryzacyjnych, żeby samochód nie tylko jeździł, ale był też ładny i funkcjonalny – dopasowany do naszego stylu życia. Te oczekiwania rodzą konieczność wdrażania nowych rozwiązań – innowacji.

16 Lut 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

W dniu 8 lutego 2017 r. Rzecznik Generalny Maciej Szpunar  przedstawił opinię  wobec wniosku Sądu Królestwa Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w której proponuje, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, iż działanie operatora witryny internetowej („The Pirate Bay”; dalej jako: „TPB”) polegające na tym, że umożliwia on odnajdywanie plików (torrenty) zawierających utwory chronione prawem autorskim, które […]

10 Lut 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Już jutro Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Tego wyjątkowego wieczoru spotykamy się z bliskimi, aby zasiąść do kolacji świątecznej, a potem najczęściej obdarować się upominkami, które czekają na nas pod choinką. O ile jednak w trakcie zakupów zwracamy uwagę na jakość i pochodzenie nabywanych podarków, o tyle w przypadku choinki (jeśli nie zdecydujemy się na sztuczny egzemplarz) często nie zastanawiamy się, skąd pochodzi i czy osoba, która nam ją sprzedała była do tego uprawniona. Tymczasem nawet świąteczne drzewko może być chronione szeroko rozumianymi prawami własności intelektualnej. A dokładniej – za pomocą praw wyłącznych do odmian roślin.

23 Gru 2016
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

W opublikowanym ostatnio orzeczeniu TSUE w sprawie C-572/15 odniesiono się do kwestii ustalenia od jakiego momentu liczyć 15-letni okres wyłączności determinujący ważność SPC – dodatkowego świadectwa ochronnego w sytuacji, gdy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej państwo członkowskie przyznało wcześniej SPC na gruncie przepisów krajowych.

13 Gru 2016
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

„Całkiem niedawno temu…” na naszym profilu Facebook opublikowaliśmy bajkę. Przypomnijmy, że jej bohater – Małe Logo, marzyło o tym by zostać znakiem towarowym. Marzenie to jednak nie mogło się spełnić, gdyż Małe Logo mówiło trochę za dużo o tym co oznacza. Innymi słowy, w sposób zbyt bezpośredni nawiązywało do towarów, które miały być nim oznaczane. Ponieważ jest to bajka, do jej dobrego zakończenia brakuje tylko powrotu Małego Logo do swojego twórcy, u którego w szybki, niemal magiczny sposób przejdzie przemianę, tak by spełnić wymogi do rejestracji jako znak towarowy.

08 Gru 2016
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

W dzisiejszych czasach informacja jest wielokrotnie określana mianem najcenniejszego towaru, który możemy posiąść lub sprzedać. Wśród przedsiębiorców i części naukowców coraz bardziej ugruntowana jest świadomość, że strategicznym rodzajem informacji z punktu widzenia powodzenia ich projektu, czy też pomysłu na biznes jest informacja patentowa, będąca zbiorem informacji naukowo-technicznych zawartych przede wszystkim w treści udzielonych patentów lub opisów wynalazków dopiero zgłoszonych do ochrony.

25 Paź 2016
123

Skontaktuj się z nami

Nie ma nikogo w tej chwili na Chacie. Ale możesz wysłać do nas maila a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Pytania, problemy lub wątpliwości? Chcielibyśmy Ci pomóc!

Kliknij przycisk ENTER, aby wysłać